متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و نه و سی جون دوهزار و پانزده

delftdelft

کلیسای قدیم از نمایی دیگر (عکس بالا) و خانه‌ای در مقایسه با کلیسا نه چندان قدیمی سر کوچه خودمان. عکس دوم را که می‌گرفتم هوا صاف و آفتابی بوده. یک شباهت‌هایی بین این دو تا عکس بود که باعث شد بگذارمشان کنار هم. به ساعت کلیسا اگر دقت کنید حقه‌های معمار را می‌توانید ببینید برای راست نشان دادن برج کج. دو قطعه فلزی پیکان مانند با اندازه‌های مختلف کنار عدد‌های سه و نه. برج‌های کوچک کنار ساعت با طول‌های کمی متفاوت (اگر اشتباه نکنم). و چند تا حقه دیگر که از این زاویه پیدا نیست.

دست‌خط

delft

برای آیدا نقاشی کشیدم. یک خانه ویلایی با سقف شیروانی و یک ترامپولین توی حیاط. عکس خودش را کشیده و به فارسی کنارش نوشته «مِخام اینجا ز ِند ِگی کُنم». کسره‌ها را بعد از حروف می‌نویسد. مثل خط لاتین. «میخوام» را نوشته مِخام. در هلندی «ای» کوتاه و بلند داریم. کوتاهش صدایی میدهد بین «ای» و کسره فارسی. صدایی است که در فارسی وجود ندارد و بچه تلفظ هلندی را جایگزین می‌کند و به همان شکل هم می‌نویسد.