پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و سه جون دوهزار و پانزده

2015-06-23 20:14

delft

اینجا مسیر همیشگی‌ام نیست. رفته بودم باربکیوی خداحافظی الیزا که قراردادش تمام شده و دارد دنیای کثیف مهندسی نفت را ول می‌کند و می‌رود دنبال موسیقی. از این مسیر برگشتم خانه. نزدیک سینمای دلفت.

Comments powered by Disqus