پیاده‌روی در دلفت-عصر نوزده جون دوهزار و پانزده

2015-06-19 20:14

delft

یکی دیگر از کانال‌های نزدیک خانه‌مان. یکی از واجبات زیارت دلفت تور کانال است. توی همین آبی که می‌بینید دور می‌زنند و برمی‌گردند به محل شروع تور. یکی از جاهایی که درباره‌اش برایتان توضیح می‌دهند خانه‌ای است در سمت راست همین پلی که در انتهای عکس می‌بینید. در روزگاران دور این خانه محل نگهداری آدم‌های عقب‌افتاده بوده. راهنما می‌گفت برای تامین هزینه‌ها به مردم بلیط می‌فروخته‌اند برای تماشای شیرین‌کاری‌های ساکنین خانه. ایده‌هایی که فقط به مغز هلندی‌ها می‌رسد. الان خانه را تبدیل کرده‌اند به خوابگاه دانشجویی. به قول راهنما چیزی عوض نشده.

Comments powered by Disqus