پیاده‌روی در دلفت-عصر چهار جون دوهزار و پانزده

2015-06-04 20:14

delft

سمت راست همین عکس خانه قشنگی است که چند وقت پیش فهمیدم متعلق است به مارتین مسوول ریشوی امور مالی دانشگاه که مثل من پیاده‌ آمد و شد می‌کند. جا دارد بپرسید کارمند را چه به خانه‌داری در مرکز یک شهر گران توریستی. آن هم خانه دوم که دست مستاجران چینی است. سوال به جایی است. جوابش هست همسر پولدار. یک بار کنار قبرستان دلفت بعد از سلام و علیک گفت زنم اینجا خوابیده. یک دانه تازه‌اش را هم توی خانه دارم. مارتین می‌خواهد خانه و زندگی‌اش را بفروشد و برود هند برای بیزنس. هوای گرم، نیروی کار خوب و ارزان و مالیات کم. صاحب کرد پیتزافروشی کنار خانه مارتین هم مغازه‌اش را فروخت به یک عموزاده افغان و برای همیشه رفت انگلیس. برای مالیات کمتر.

Comments powered by Disqus