متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر سه جون دوهزار و پانزده

delft

کلیسای در حال تعمیر شبیه سکوی پرتاب موشک شده. خیال کن هلندی‌های سکولار خواسته باشند کلیسا را به صاحبش پس بدهند.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus