پیاده‌روی در دلفت-عصر سه جون دوهزار و پانزده

2015-06-03 20:14

delft

کلیسای در حال تعمیر شبیه سکوی پرتاب موشک شده. خیال کن هلندی‌های سکولار خواسته باشند کلیسا را به صاحبش پس بدهند.

Comments powered by Disqus