پیاده‌روی در دلفت-عصر دو جون دوهزار و پانزده

2015-06-02 20:14

delft

قهوه‌خانه‌ای که قدمتش می‌رسد به ۱۸۹۵ میلادی. داخلش را تا به حال ندیده‌ام. دوست دارم قهوه داغ را داخل معده‌ای روانه کنم که توی زیرشلواری یا شلوارک است. مراسم آماده کردن قهوه هم که جای خود دارد. علی‌الخصوص آنجا که ظرف شیشه‌ای قهوه را از یخچال در می‌آورم و می‌گیرم زیر دماغ بزرگم. حالی دارد بوی خنک قهوه تازه.

Comments powered by Disqus