پیاده‌روی در دلفت-عصر یک جون دوهزار و پانزده

2015-06-01 20:14

delft

کانال‌های دلفت از این زاویه خیلی به هم شبیه‌اند. کنارشان که راه می‌روی اما می‌بینی چقدر فرق دارد کانال با کانال. مهم‌ترین شباهتشان شاید این باشد که هر کس از آب‌شان بنوشد اسهال خواهد گرفت (اسهال را شنیده‌ام که با شدن هم به کار می‌برند؛ اسهال خواهد شد). این فصل سال یک ویژگی مشترک دیگرشان نیلوفر‌های آبی است. همانی که در برنامه کودک می‌دیدیم. برگ‌های سبز که دقیقاً خوابیده‌اند روی سطح آب. گل هم می‌دهند. بیشتر سفید. گاهی هم صورتی و زرد و کمتر آبی.

Comments powered by Disqus