پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و نه می دوهزار و پانزده

2015-05-29 20:14

delft

هوای هلند اگر به اندازه کافی سرد شود، البته که به اندازه سرد می‌شود، اگر بیشتر سرد شود همه کانال‌هایی که برای تخلیه آب استفاده می‌کنند یخ می‌زند و مسابقات ماراتن اسکیت برگزار می‌شود. یکی از آرزوهای هر هلندی شرکت در این مسابقه است. در طول اقامت ما در هلند یک بار کانال‌ها حدود یک هفته یخ زد اما زود آب شد و به مسابقه نرسید. همان قدرش هم برای ایجاد شور و هیجان در بین هلندی‌ها کافی بود. حالا اما احتمالا هلندی‌ها از برگزاری مسابقه ناامید شده‌اند و اسکیت‌های اجدادی را گذاشته‌اند کنار خیابان برای انداختن به توریست‌های فت و فراوان دلفت.

Comments powered by Disqus