پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و هشت می دوهزار و پانزده

2015-05-28 20:14

delft

میز کارم. ممعمولا از اینی که می‌بینید نامرتب‌تر است. پیاده‌روی برای برگشتن به خانه از همین‌جا شروع می‌شود.

Comments powered by Disqus