پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و هفت می دوهزار و پانزده

2015-05-27 20:14

delft

هیچ کدام از این عکس‌ها هدفمند نیست. مثلن همین سایه‌روشن خوبی که توی این عکس می‌بینید. انتخاب مناظر و کلیک روی صفحه موبایل مجموعا در کمتر از چند ثانیه اتفاق می‌افتد.

Comments powered by Disqus