متن اصلی را نادیده بگیر

تعطیلات در آلمان-هفده جولای دوهزار و پانزده

germanygermany

خانه‌هایی فانتزی در ساحل راین. روز آخر سفر و اوج خستگی بعد از یک روز پیاده‌روی در گرمای سی و چهار درجه که برای اروپای غربی کمی غریب است. بستنی خوبی هم خوردیم پرملات و خوش‌مزه، لطف ایرانی بستنی‌فروش بامرام اهل دوسلدرف. روز خوشی بود.

تعطیلات در آلمان-شانزده جولای دوهزار و پانزده

germany

آیدا سوار بر اسب مجسمه. گرمش بود و حوصله نداشت. چهره‌اش هم نشان می‌دهد.

germany

شقایق. کاسبرگش حاوی مقدار قابل توجهی شیره سفید رنگ است از همان جنسی که برای تولید تریاک استفاده می‌شود. نزدیک خانه‌‌مان در ایران هم از این گل‌ها زیاد بود. با همین شکل و اندازه. این را در بیراهه‌ای در میان آلمان دیدم.
اصل خشخاش را اما در باغچه‌ای دیدم در مرکز دلفت. یک خیابان پر از این‌ها. خشخاش‌های رسیده و آماده تیغ خوردن:

delft