متن اصلی را نادیده بگیر

تعطیلات در آلمان-هفده جولای دوهزار و پانزده

germanygermany

خانه‌هایی فانتزی در ساحل راین. روز آخر سفر و اوج خستگی بعد از یک روز پیاده‌روی در گرمای سی و چهار درجه که برای اروپای غربی کمی غریب است. بستنی خوبی هم خوردیم پرملات و خوش‌مزه، لطف ایرانی بستنی‌فروش بامرام اهل دوسلدرف. روز خوشی بود.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus