متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-سه جولای دوهزار و پانزده

delft

قهوه‌خانه‌ای نزدیک خانه‌مان. داخلش خیلی شلوغ است و احساس می‌کنم قهوه‌اش باید گران باشد. یکی روی دیوار زرد بدرنگش گرافیتی زشت‌تری کشیده و صاحب مغازه سعی کرده پاکش کند.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus