پیاده‌روی در دلفت-سه جولای دوهزار و پانزده

2015-07-03 20:14

delft

قهوه‌خانه‌ای نزدیک خانه‌مان. داخلش خیلی شلوغ است و احساس می‌کنم قهوه‌اش باید گران باشد. یکی روی دیوار زرد بدرنگش گرافیتی زشت‌تری کشیده و صاحب مغازه سعی کرده پاکش کند.

Comments powered by Disqus