متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-پسین هشت آوریل دوهزار و پانزده

delft afternoon

دانشگاه نزدیک آولا. بهار دلفت تازه دارد از راه می‌رسد.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus