پیاده‌روی در دلفت-هفت آگوست دوهزار و پانزده

2015-08-07 20:14

delft

دست‌خط فارسی آیدا. موقع نوشتن مشق بازی‌گوشی کرده و جمله‌ای که مادرش در توصیف رفتارش گفته را -با کمی ایراد نگارشی- نوشته روی اولین کاغذی که دم دستش بوده. خط بانمکی دارد. همین قدرش را هم البته با خون دل یاد گرفته.

delft

کتابخانه دلفت. جای بسیار خوبی است. طبق شنیده‌ها البته. داخلش برای بچه‌ها علاوه بر کتاب وسایل نقاشی و کاردستی و بازی‌های کامپیوتری هم هست. باید هفته‌ی بعد یکی دو روزی اینجا کار کنم ببینم به جایی می‌رسم یا نه. این جمله آخر را البته امروز بیست و سه نوامبر می‌نویسم و ربطی به تاریخ عکس ندارد).

Comments powered by Disqus