پیاده‌روی در دلفت-شش آگوست دوهزار و پانزده

2015-08-06 20:14

delft

هوای تازه و خنک اول صبح و یک کوچه خلوت. قدم‌زدن‌های اول صبح حال خوشی به آدم می‌دهد. خصوصاَ در این فصل که مدارس تعطیلند و کوچه‌ها خلوت و خالی.

Comments powered by Disqus