متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-شش آگوست دوهزار و پانزده

delft

هوای تازه و خنک اول صبح و یک کوچه خلوت. قدم‌زدن‌های اول صبح حال خوشی به آدم می‌دهد. خصوصاَ در این فصل که مدارس تعطیلند و کوچه‌ها خلوت و خالی.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus