پیاده‌روی در دلفت- سی جولای دوهزار و پانزده

2015-07-30 20:14

delft

اولین عکس وبلاگ را در یک صبح سرد و مه‌گرفته زمستانی تقریباَ از همین زاویه گرفتم. این بالایی را گرفتم برای مقایسه.

delft

کانال پوشیده از جلبک. فکر کنم از روی این پل قبلاَ هم عکس گذاشته بودم. دارم آرام‌آرام تکراری می‌شوم.

Comments powered by Disqus