متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-بیست و سه جولای دوهزار و پانزده

delft

نعناهایی که مریم کاشته. توی گلدان‌های باریک آویزان به پنجره آشپزخانه. برگ‌هایش زمخت است و خوش‌بو. چند برگش را توی دست له کنید و بریزید توی یک لیوان آب خنک. نوشیدنش روح آدم را تازه می‌کند.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus