تعطیلات در آلمان-پانزده جولای دوهزار و پانزده

2015-07-15 20:14

delft

آلمان کشوری است منظم، زیبا و ارزان برای تعطیلات تابستان. تعطیلات برای من یعنی پیاده‌روی در جنگل، کباب و کتاب. کتابش کمی کم بود ولی خوش گذشت. شاید کمی کوتاه بود. آیدا با دوستانش رفته بالای یکی از کلبه‌های چوبی که فکر کنم برای این آدم‌های پرحوصله‌ایست که به تماشای پرندگان می‌روند. بطالت مصنوعی.

Comments powered by Disqus