پیاده‌روی در دلفت-نه جولای دوهزار و پانزده

2015-07-09 20:14

delft

همچنان همان سیستم اخلاقی یا شاید بی‌اخلاقی خودم را درباره کتاب‌ها دارم. کتاب را دانلود می‌کنم، می‌خوانم و اگر خوشم آمد می‌خرم. اینجا کتاب‌فروشی مورد علاقه‌ام است. جمعه‌ها تا دیروقت باز است و در راه برگشت به خانه سری هم به اینجا می‌زنم. گردش میان کتاب‌ها حال خوشی به آدم می‌دهد. آخرین کتاب‌هایی که خریدم یک کتاب جنایی بود از استفن کینگ و یک کتاب که هنوز نخوانده‌ام از دیوید میتچل، نویسنده محبوبم. این یکی را نخوانده خریدم چون نویسنده‌اش را دوست دارم. خیلی انسانی می‌نویسد.

Comments powered by Disqus