پیاده‌روی در دلفت-عصر پانزده جون دوهزار و پانزده

2015-06-15 20:14

delft

باز هم دلفت و کانال و نیلوفرهای روی آب. حرف خاصی روی این عکس ندارم. آن‌ور کانال سمت چپ عکس یک مغازه فروش آلات لهو و لعب است از نوع بی‌ناموسی‌اش. الان شک کردم که مغازه هنوز هست یا نه. وسط عکس هم یک موتور وسپای سفید است. روایتی مشکوک داریم که آقایان برای سوار شدنش باید گواهینامه داشته باشند و خانم‌ها نه. کلن یکی از تفاوت‌های این‌جا با بلاد شرق اوسط در همین است که آقایان -بر خلاف تصور عام- حق ندارند هر وقت که خواستند سوار شوند و باید خیلی حواسشان جمع باشد. قانون با هیچ کس شوخی ندارد (به جز بانک‌ها و شرکت‌های گردن‌کلفت).

Comments powered by Disqus